Monarch Capital Partners
Investeringsfocus
Links
Links
Links
Investeringsfocus
Contact

Monarch Capital Partners

   © 2013 Monarch Capital Partners - Bo van der Putten

   Webdesign by VLdesigns.nl

Investeringsfocus


Wij verstrekken groeikapitaal aan jonge bedrijven en talentvolle ondernemers en financieren buy-outs in partnership met managementteams. Verder financieren wij buy-outs van middelgrote en grote bedrijven met de ambitie om waarde te creëren door groei, zoals bij internationalisatie of het uitvoeren van een buy & build strategie.


De continuïteit van de onderneming staat voor ons centraal. Om die reden hebben we een flexibele investeringshorizon. Wij nemen deel in een groei- of ontwikkelingsfase voor zolang die duurt en voor zover die reikt. Dat maakt Monarch Capital tot een actieve aandeelhouder zonder activistische neigingen: op onze lange termijnhorizon gaan de belangen van alle stakeholders in vrijwel alle gevallen gelijk op.


Venture capital / private equity fonds


Voor de venture capital / private equity fondsen van Monarch Capital Partners gelden de volgende investeringscriteria:


» Aantoonbare toegevoegde waarde van Monarch Capital door een meerderheidsbelang of substantieel minderheidsbelang

» Kwaliteit en ondernemerschap van het management

» Potentieel om uit te groeien tot marktleider

» Groeiversnelling door buy-build-and-create strategie

» Aanwijsbare mogelijkheden voor internationale uitrol

» Exit mogelijkheden binnen 4 tot 7 jaar

» Typische investering tussen Euro 500k – 5,0 miljoen


Monarch Tech fonds


Binnen het Monarch Capital Tech Fund beoordelen wij proposities op de volgende investeringscriteria:


» Aantoonbare toegevoegde waarde van Monarch Capital door een meerderheidsbelang of substantieel minderheidsbelang

» Innovatief karakter van het businessplan

» Potentieel om uit te groeien tot marktleider

» Robuustheid verdienmodel, mogelijkheden tot cross-selling

» Kwaliteit en schaalbaarheid software en bedrijfsprocessen

» Aanwijsbare mogelijkheden voor internationale uitrol

» Exit mogelijkheden binnen 4 tot 7 jaar

» Investering tussen Euro 250k – 2,5 miljoen


De manier waarop wij toegevoegde waarde leveren aan ondernemingen is nieuw en onderscheidend. Wij zijn een zeer actieve en betrokken partner voor de ondernemingen waarin wij investeren. Onze actieve betrokkenheid begint vaak al op het moment dat het management nog geen exact idee heeft over de mogelijkheden van private equity. In deze fase helpen wij het management met commerciele samenwerkingsverbanden en adviseren wij graag de management teams over de te ontwikkelen bedrijfsstrategie en de mogelijkheden van private equity.